Particuliere tarieven zijn van toepassing als uw behandelingen niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. Dit kan het geval zijn als u:

  • Geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft afgesloten
  • Wel een aanvullende verzekering heeft, maar het limiet daarvan in dit kalender jaar al is gedeclareerd

Belangrijk is dat u bij chronische aandoeningen rekening moet houden met het feit dat de eerste 20 behandelingen niet uit de basisverzekering worden vergoed.

 

Omschrijving

Tarief (€)

Screening, intake en onderzoek

43,50

Intake en onderzoek na verwijzing 

43,50

Toeslag aan huis patiënt 

10,00

 

 

Zitting fysiotherapie

32,50

Zitting manuele therapie of oedeemtherapie 

45,00

 

 

 

 

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie 

26,00

 

 

Consult uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek 

70,00

Eenvoudige korte rapportage 

35,00

Uitgebreide tijdrovende rapportage 

50,00

*Verhindering: Gereserveerde tijd voor een behandeling, welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt persoonlijk bij u in rekening gebracht. De zorgverzekeraar is voor verhindering niet aansprakelijk en wij kunnen deze verloren zitting niet indienen bij de zorgverzekeraar. Hiervoor krijgt u een nota van de praktijk. Deze bedraagt 80% van het normale tarief fysiotherapie a €26,-.