Privacy 
Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Doeleinden van de gegevensverwerking Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake webdesign en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies
Per 5 juni 2012 is, als onderdeel van de Telecomwet, de Cookiewet van kracht. Deze stelt eisen aan het gebruik van cookies door websites. Deze website gebruikt een cookie voor webstatistieken [met de naam: Statcounter cookie name: __is_unique], om de kwaliteit van de website te verbeteren. Daarnaast wordt er een cookie geplaatst die zorgt voor het correct functioneren van de website [JSESSIONID]. Dit is een zogeheten functionele cookie, waarvoor geen toestemming gevraagd hoeft te worden.

Privacyverklaring Facebook advertenties

Artikel 1: Onze gegevens
Snel Herstel Fysiotherapie
Televisieweg 64
1322 AM Almere
Telefoonnummer: 06 16 26 36 91
E-mailadres: info@snelherstelfysiotherapie.nl
Website: www.snelherstelfysiotherapie.nl

indien er vragen zijn m.b.t. privacy en/of deze verklaring, verzoeken wij u deze schriftelijk in te
dienen via info@snelherstelfysiotherapie.nl

Artikel 2: De verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn door u aangeleverde gegevens die informatie geven over u.
Onder de verwerking hiervan verstaan wij: het verzamelen en vastleggen, bewaren, bijwerken,
wijzigen, opvragen en raadplegen, samenbrengen alsmede het vernietigen van uw
persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden bij ons verwerkt zodat wij contact met u kunnen opnemen en u te
kunnen informeren. Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien noodzakelijk voor onze
doeleinden. Verder dienen wij wettelijke verplichtingen na te komen.
Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming gedeeld en/of verkocht aan derden.

Artikel 3: Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw gegevens worden 90 dagen bewaard nadat deze zijn ingevuld via Facebook advertenties.
Indien u binnen deze termijn klant wordt bij Snel Herstel Fysiotherapie worden uw gegevens
langer bewaard.

De gegevens die worden bewaard vanuit Facebook advertenties zijn als volgt:
– uw naam;
– uw telefoonnummer;
– uw e-mailadres.

Indien u klant wordt bij ons, vragen wij meer persoonsgegevens bij u op die nodig zijn om u van
dienst te kunnen zijn.

Artikel 4: Recht op inzage, wijziging en verwijdering:
U heeft het recht op inzage van uw gegevens, correctie, verwijdering of gegevensovervraging. U
dient uw verzoek per e-mail (info@snelherstelfysiotherapie.nl) in te dienen zodat wij u verder
kunnen helpen. Na verwerking krijgt u hier altijd schriftelijk een bevestiging van.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het idee heeft
dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens.